Rebreathers

Circuit inchis – Closed circuit rebreathers

Close circuit 1 RebreathersAparatele de respirat sub apă cu circuit închis (closed circuit rebreathers) sunt aparate autonome, fiind alcătuite în principal din : buteliile de stocaj cu oxigen, sau cu oxigen şi cu amestec respirator sau cu oxigen şi gaz diluant; reductorul de presiune treapta I care reduce presiunea de la presiunea înaltă din butelie la presiunea medie din circuitul respirator ; sacul respirator care funcţionează ca un reductor de presiune tip treapta a II-a ce reduce presiunea de la valoarea medie din circuit la o valoare corespunzătoare adâncimii de scufundare; dispozitivele de amestecare şi livrare pentru aparatele cu amestec. Aparatele de respirat sub apă cu circuit închis pot livra oxigenul sau amestecul respirator fie continuu, fie la cerere. Atunci când aceste aparate utilizează amestec respirator, acesta fie poate fi realizat prin amestecare locală, în interiorul aparatului, fie poate fi prefabricat şi corectat la nivelul sacului respirator prin injecţie controlată de oxigen. Autonomia aceClosedcircuit2 Rebreathersstor aparate este foarte ridicată. Adâncimea maximă de lucru la aparatele cu circuit închis este de 7 m pentru aparatele cu oxigen (se pot face incursiuni de scurtă durată la adâncimi de 16÷18 m) şi mai mare pentru aparatele cu amestec.

Prin urmare, aparatele de respirat sub apă cu circuit închis pot fi de două feluri: aparate cu circuit închis cu oxigen şi aparate cu circuit închis cu amestec.

La acest tip de aparate, pentru eliminarea dioxidului de carbon, în circuitul gazului respirator se interpune un cartuş filtrant cu material absorbant de tip calce sodată. Pentru ca durata de revenire la presiunea atmosferica să fie cât mai scurtă, trebuie redusă la minimum presiunea parţială a gazului inert din amestecul respirator, deci trebuie să se utilizeze amestecuri gazoase altele decât aerul, cum ar fi amestecuri supraoxigenate sau chiar oxigen pur. În ceea ce priveşte adâncimea de lucru, aceasta este limitată datorită faptului că oxigenul devine toxic pentru organismul scafandrului la presiuni parţiale mai mari 1,6 bar.

Circuit semiinchis – Semi-closed circuit rebreathers

Semiclosed circuit diver 1 RebreathersAparatele de respirat sub apă cu circuit semiînchis (semi-closed circuit rebreathers) sunt aparate la care o parte din amestecul gazos expirat este eliminat în mediul acvatic exterior, cealaltă parte fiind reciclată şi reintrodusă în circuitul de respiraţie după ce a fost trecută, în prealabil, printr-un cartuş filtrant unde este reţinut dioxidul de carbon. Presiunea parţială a oxigenului este menţinută în limitele de securitate, fără a se creşte prea mult presiunea parţială a gazului inert care determină, de fapt, durata revenirii la presiunea atmosferică (durata decompresiei).

Aparatele de respirat sub apă cu circuit semiînchis pot fi, funcţie de modul de preparare a amestecului respirator, de două feluri : – aparate cu circuit semiînchis, cu amestec prefabricat; – aparate cu circuit semiînchis, cu amestec preparat local.

Din prima categorie fac parte aparatele la care stocajul de amestec de gaze este realizat în instalaţii specializate, iar buteliile acestor aparate sunt umplute cu acest amestec prefabricat. Din cea de-a doua categorie fac parte aparatele la care stocajul de gaze este alcătuit din stocajul de oxigen şi stocajul de gaz inert (gaz diluant al oxigenului), fiecare din cele două gaze fiind înmagazinate în butelii separate. Amestecarea celor două gaze, în vederea obţinerii amestecului respirator dorit, se realizează local, în interiorul aparatului, alimentarea circuitului de respiraţie cu acest amestec efectuându-se prin intermediul unui dispozitiv de dozare complex, de construcţie specială.

Aparatele de respirat sub apă cu circuit semiînchis, cu amestec respirator prefabricat trebuie să furnizeze, în mod automat, un amestec gazos în care concentraţia oxigenului să scadă o dată cu creşterea adâncimii de scufundare, în aşa fel încât presiunea parţială a acestuia să rămână în limitele admisibile, sau un amestec gazos cu o concentraţie de oxigen constantă pe o anumită gamă de adâncimi.

Semiclosed circuit diver 2 RebreathersÎn concluzie, este necesar că la o adâncime dată, amestecul respirator să fie definitiv stabilit, indiferent de condiţia fizică a scafandrului care foloseşte aparatul, precum şi de activitatea să sub apă (consumul de oxigen funcţie de intensitatea muncii efectuate). Aceste elemente condiţionează adâncimea maximă de utilizare a aparatului, precum şi procesul de revenire la presiunea atmosferică. Problema se complică prin faptul că volumul gazelor variază pe timpul schimbării adâncimilor.

Funcţie de soluţiile adoptate pentru rezolvarea acestei probleme au fost puse la punct diferite aparate. Totuşi, aparatele de respirat sub apă cu circuit semiînchis au o caracteristică comună: stabilitatea asigurată printr-o evacuare continuă, în mediul ambiant, a unei cantităţi de gaz sărac în oxigen, evacuare compensată de un amestec nou livrat, în mod continuu, din buteliile de stocare prin intermediul unui dispozitiv de dozare. Aceste aparate, atunci când sunt autonome, sunt caracterizate printr-o autonomie ridicată şi printr-un randament al scufundării crescut.

Recomanda